Polityka cookies

W ramach naszej strony wykorzystujemy pliki cookies w celu ułatwienia i ulepszenia korzystania ze strony. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Ponadto, po wyrażeniu zgody, pliki cookies będą wykorzystywane do celów reklamowych związanych z analizą zachowań użytkowników oraz do celów statystycznych. Możesz wyłączyć stosowanie plików cookies dla tych celów poprzez dokonanie zmiany ustawień Twojej przeglądarki lub przez kliknięcie przycisku poniżej: Ustawienia.

Więcej informacji na temat plików cookies możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.

Strona główna

Polityka prywatności serwisu

1. Informacje ogólne

Administratorem Serwisu http://www.grana.pl jest GRANA Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000086375 NIP: 6830010597 REGON: 350648900, kapitał zakładowy 10 500 000,00 zł, numer telefonu: 12-2771700, e-mail: rodo@grana.pl.

2. Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grana Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1
 2. w ramach serwisu przetwarzane są następujące Pana/Pani dane osobowe:
  • Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies;
  • Dane osobowe, które Pan/Pani poda Administratorowi w celu kontaktu z Administratorem.
 3. Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@grana.pl
 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze.
 5. Dostawcą rozwiązań hostingowych używanych w Serwisie jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, www.ogicom.pl.

3. Pliki cookies i logi systemowe

 1. Za pomocą plików cookies i logów systemowych Administrator zbiera tzw. dane eksploatacyjne dotyczące korzystania przez Pana/Panią ze strony:
  • oznaczenia identyfikujące Pana/Panią;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pan/Pani korzysta;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze strony;
  • informacje o skorzystaniu przez Pana/Panią ze strony.
 2. Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także w celu ułatwienia i ulepszenia sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony, w tym utrzymania sesji użytkownika serwisu.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest umożliwienie prowadzenie strony i poprawienie jakości strony.
 4. Dane z plików cookies są przetwarzane przez okres ustalony przez Pana/Panią w ustawieniach stosowanej przez Pana/Panią przeglądarki, lecz domyślnie przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych. W związku z tym możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności Administrator zawrze z podmiotem, do którego dane są przekazywane umowę opartą o standardowe klauzule umowne.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest warunkiem korzystania ze strony.
 8. Ponadto, jeśli przy wejściu na stronę wyrazili Państwo zgodę na zbieranie danych o lokalizacji na wyskakującej w tym celu informacji, Administrator będzie przetwarzać również te dane. Dodatkowo, jeśli na informacji o plikach cookies przetwarzanych na stronie, wyskakującej na dole strony wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych z plików cookies w innych celach, Administrator będzie zbierał Pana/Pani dane, o których mowa powyżej, a także dane o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony i o czynnościach podejmowanych na stronie, w celach na które wyrazili Państwo zgodę, tj. w celach marketingowych związanych z analizą Państwa zachowań lub w celach statystycznych.
 9. W tym przypadku, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie Pana/Pani zgody. Podanie danych dla tych celów jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych dla tych celów mogą być podmioty obsługujące cookies zamieszczone na naszej stronie, w tym w szczególności podmioty obsługujące serwisy Google oraz YouTube.
 10. W przypadku podania danych dla tych celów przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które można zrealizować za pomocą dokonania odpowiednich ustawień Pana/Pani przeglądarki albo kliknięcie tutaj.
 11. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu analizy Państwa zachowań, Państwa dane będą wykorzystywane także w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, co odbywać się będzie poprzez zbieranie danych o Pana/Pani aktywności na stronie i wyświetlania na tej podstawie dopasowanych komunikatów reklamowych. Z uwagi na to ma Pan/Pani również prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

4. Polityka cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

5. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Logi są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. W szczególności wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 3. Jeżeli Pan/Pani nie chce, by pliki „cookies” były przechowywanie na Pana/Pani urządzeniu, może Pan/Pani w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Pana/Panią, gdy witryna chce przechować na Pana/Pani urządzeniu taki plik.
 4. Może Pan/Pani także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Pana/Pani urządzeniu.
 5. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się z witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Pana/Panią przeglądarki. Można odnaleźć je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Może Pan/Pani też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

7. Kontakt z administratorem

 1. W przypadku jeśli wypełnili Państwo formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” lub skontaktowali się Państwo z Administratorem w inny sposób, Administrator będzie przetwarzać następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, inne podane przez Pana/Panią dane kontaktowe (adres, telefon). Dane te są przez Administratora przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana/Panią przy kontakcie z Administratorem, na podstawie Pana/Pani zgody, wyrażonej poprzez podanie w formularzu kontaktowym Pana/Pani danych i kliknięcie przycisku „Wyślij” lub wysłanie do Administratora wiadomości z podanymi danymi osobowymi w inny sposób. Podanie tych danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych.
 3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, zaś po zakończeniu tego okresu Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, przez który może Pan/Pani wobec Administratora zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa).
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.