Polityka cookies

W ramach naszej strony wykorzystujemy pliki cookies w celu ułatwienia i ulepszenia korzystania ze strony. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Ponadto, po wyrażeniu zgody, pliki cookies będą wykorzystywane do celów reklamowych związanych z analizą zachowań użytkowników oraz do celów statystycznych. Możesz wyłączyć stosowanie plików cookies dla tych celów poprzez dokonanie zmiany ustawień Twojej przeglądarki lub przez kliknięcie przycisku poniżej: Ustawienia.

Więcej informacji na temat plików cookies możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.

Strona główna

Przetargi i projekty unijne

Projekty unijne

Projekt pt.: Wdrożenie nowej technologii dla kluczowego procesu produkcji ekstraktów kaw zbożowych w przedsiębiorstwie Grana sp. z o.o. w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i redukcji śladu węglowego.

W ramach realizacji projektu zostanie zmieniony proces odparowywania wody z ekstraktu kaw zbożowych. Zgodnie z audytem efektywności energetycznej zakres projektu dotyczy modernizacji infrastruktury, która umożliwi oszczędność energii pierwotnej.

Modernizacja infrastruktury obejmuje zakup wyparki (W6) w technologii MVR o wydajności porównywalnej z wyparką W1 (zdolność odparowania minimum 5 000 kg), która ustawiona zostanie jako wyparka główna i która przejmie całość obecnie zagęszczanych ekstraktów na wyparce W1. Ponadto modernizacja przewiduje zastąpienie wyparek W2 i W3 przez obecną wyparkę W1 o większej zdolności odparowania.

Celem realizacji projektu jest transformacja Grana sp. z o.o. prowadzącej działalność w województwie małopolskim. Przedsięwzięcie zakłada działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii cieplnej poprzez wymianę energochłonnych urządzeń (wyparki) w firmie GRANA sp. z o.o.. Efektem projektu będzie zasadnicza zmiany procesu technologicznego oraz znacząca redukcja zużycia energii pierwotnej, powyżej 36% dla całego zakresu. W ramach projektu nastąpi modernizacja układu wyparek.

Najważniejszymi efektami realizacji projektu będą: ograniczenie zużycia energii pierwotnej o minimum 36% dla procesu, co przełoży się na redukcję emisji CO2 w łańcuchu dostaw o minimum 593 123 kg rocznie oraz ograniczenie zużycia pary o minimum 10%.

  • Beneficjentem Projektu jest Grana sp. z o.o.  
  • Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 9 810 500,00 zł
  • Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 924 200,00 zł

#FunduszeUE

Projekt pt.: Opracowanie receptury kawy zbożowej dla dzieci w wieku 2-3 lata

Grana sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie receptury kawy zbożowej dla dzieci w wieku 2-3 lata, https://grana.pl/dlaczego-grana/wydarzenia/3/nowatorska-kawa-zbozowa-dla-dzieci

Celem projektu jest podniesienie aktywności badawczo-rozwojowej spółki poprzez przeprowadzenie prac badawczych prowadzących do opracowania nowatorskiej receptury kawy zbożowej dla dzieci w wieku 2-3 lata spełniającej normy żywieniowe, ze zredukowaną ilością zanieczyszczeń i podwyższoną wartością odżywczą.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 103 726,83 PLN

Wartość projektu: 2 120 082,87 PLN

Rozstrzygnięcie z dn. 09.06.2021r.

Informacja o wyłonieniu dostawcy w ramach postępowania ofertowego nr 1/1.2.1/2021/RPO z dn. 28.05.2021

Załączniki:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/1.2.1/2021/RPO

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/2021/RPO z dn. 28.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/2021/RPO dotyczące zakupu usługi nadania pozytywnej opinii produktowi opracowanemu w ramach projektu pt. Opracowanie receptury kawy zbożowej dla dzieci w wieku 2–3 lata, współfinansowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1_1.2.1_RPO

Załącznik nr 1 do zap. Ofertowego nr 1_1.2.1_2021_RPO

Postępowanie ofertowe nr 2/1.2.1/2019/RPO z dn. 26.09.2019 r.

Informacja o wyłonieniu dostawcy w ramach postępowania ofertowego nr 2/1.2.1/2019/RPO z dn. 26.09.2019

Załącznik:

Projekty unijne - wyłonienie dostawcy